Lưu trữ thẻ:karate và nguồn gốc

Môn võ nào phù hợp nhất với bạn 1?

Bạn muốn bắt đầu nghiên cứu một môn võ thuật, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Do đó, bạn có thể thích môn võ đầu tiên của mình, do đó bạn nên bắt đầu học thêm một môn nữa, cũng như một môn võ khác. Cho dù bạn muốn luyện tập một môn võ thuật vì […]

20 ĐIỀU RĂN CỦA TỔ SƯ FUNAKOSHI

20 ĐIỀU RĂN CỦA TỔ SƯ FUNAKOSHI 1. Đừng quên Karate bắt đầu bằng Lễ, kết thúc cũng bằng Lễ. 一、空手は礼に初まり礼に終ることを忘るな. karate wa rei ni hajimari rei ni owaru koto o wasuru na. 2. Karate không nên ra đòn trước. 二, 空手に先手無し. karate ni sen te nashi. 3. Karate phải giữ nghĩa. 三、空手は義の補け. karate wa gi […]

Lịch sử và các loại của karate

Karate của tất cả các loại chủ yếu là một stand-up hoặc nổi bật võ thuật mà nổi lên trên đảo Okinawa như là một sự pha trộn của bản địa Okinawan phong cách chiến đấu và phong cách chiến đấu của Trung Quốc. Thuật ngữ karateka đề cập đến một chuyên viên karate. Lịch sử của karate Trong thời […]