Lưu trữ Danh mục:GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Võ phục 1

Võ phục được hiểu khái quát nhất là trang phục dành cho các môn sinh hoặc võ sư, huấn luyện viên trong các bộ môn võ thuật. Tuy nhiên, phạm vi của khái niệm có thể không bao gồm găng tay, giáp bảo hộ, mũ, giầy, mà thường chỉ giới hạn ở quần, áo, đai, và phù hiệu. Võ phục thường sử dụng đồng bộ cả quần và áo […]