Lưu trữ Danh mục:Vovinam Việt Võ Đạo

Vovinam Việt Võ Đạo

HÀNH TRÌNH ĐÔNG BẮC, THĂM VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO BẮC KẠN – ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ. Tác giả: Võ sư NGUYỄN HỮU PHƯỚC LONG. Đầu tháng 12, khi Miền bắc ngập trong giá lạnh tôi lang thang miền Đông Bắc thăm thác Bản Giốc (Cao Bằng), ngọn thác làm ranh giới Việt Nam – Trung […]