Lưu trữ Danh mục:NỚI RỘNG LÒNG TỪ ÁI – VÕ SƯ LÊ CÔNG DANH.

NỚI RỘNG LÒNG TỪ ÁI – VÕ SƯ LÊ CÔNG DANH.

Trong những năm tháng sinh hoạt cùng môn phái Vovinam, bên cạnh sự dạy dỗ của hai bậc thầy kính mến: Chưởng môn Lê Sáng và võ sư Trần Huy Phong, tôi còn được một số đàn anh dìu dắt. Trong số này, võ sư Lê Công Danh là người đã trực tiếp hướng dẫn […]