Lưu trữ Danh mục:Tiếng thét Kiai trong Karate

Tiếng thét Kiai trong Karate

Tiếng KIAI Vì thế, theo tôi, cách nhanh nhất để dạy “ý chí chiến đấu”, với bất kì ai ở bất kì trình độ nào, cực kỳ hiệu quả cũng như cực kỳ đơn giản, là hãy học hét Kiai. Và đừng chỉ học cho biết, mà phải học để hiểu. Hãy quan sát nó. […]