Lưu trữ hàng tháng:Tháng Mười Một 2020

Võ karate 2

võ Karate , (tiếng Nhật: “trống rỗng tay”) không có vũ khí võ thuật kỷ luật sử dụng đá, nổi bật, và chặn phòng thủ với tay và chân.  Nhấn mạnh là tập trung càng nhiều sức mạnh của cơ thể càng tốt vào thời điểm và thời điểm tác động.  Các bề mặt đánh bao gồm bàn tay (đặc biệt […]