Lưu trữ hàng tháng:Tháng Bảy 2020

Lịch sử và các loại của karate

Karate của tất cả các loại chủ yếu là một stand-up hoặc nổi bật võ thuật mà nổi lên trên đảo Okinawa như là một sự pha trộn của bản địa Okinawan phong cách chiến đấu và phong cách chiến đấu của Trung Quốc. Thuật ngữ karateka đề cập đến một chuyên viên karate. Lịch sử của karate Trong thời […]